ВКонтакте   Однокласники   Facebook


ПРО ІНСТИТУТ

АБІТУРІЄНТУ

Історія Кіровоградського інституту МАУП

Кіровоградський інститут імені  Міжрегіональної Академії управління персоналом – один із провідних вищих навчальних закладів Кіровоградського регіону. Свою історію розпочинає з вересня 2000 року, коли в нашому обласному центрі було створено Кіровоградське відділення МАУП.

Зараз в  Кіровоградському інституті  навчається близько 100 студентів за денною і заочною формою навчання та 83 студенти в Коледжі при Кіровоградському інституті

Підготовка студентів ведеться за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, молодший спеціаліст. Організація навчального процесу в Інституті здійснюється відповідно до навчальних планів та освітньо-професійних програм з кожної спеціальності. Навчання забезпечується штатним професорсько-викладацьким складом, а також силами провідних вчених Кіровоградського регіону.
В інституті створено 3 кафедри, на яких працює 43 викладачі, з них 26  мають вчені ступені і вчені звання.

Штатний розклад Інституту складається відповідно до нормативів вищої школи і затверджується на кожний рік. Відповідно до нього в Інституті передбачаються посади науково-педагогічних працівників, наукового, адміністративного та допоміжного персоналу.
Викладацький колектив за своїм потенціалом успішно вирішує поставлені перед ним навчально-методичні завдання. Його діяльність спрямована на забезпечення високого якісного рівня підготовки фахівців.

Значна увага приділяється рекламній діяльності. В обласних і місцевих газетах систематично подаються рекламні оголошення про набір абітурієнтів, в довідниках навчальних закладів Кіровограда та області розміщується інформація про Інститут, регулярно проводяться виступи  на обласному радіо та телебаченні. Виготовляються рекламні стенди, які розміщуються біля навчального корпусу та в приміщенні Інституту.

Серед студентів, абітурієнтів, відвідувачів постійно проводиться моніторинг, метою якого є аналіз ефективності розміщення та розповсюдження реклами через різні джерела інформації. Результати моніторингу враховуються при складанні плану перспективного розвитку Інституту.

Під час проведення "Днів відкритих дверей" постійно демонструються рекламні ролики, розповсюджується рекламна продукція та періодичні видання Академії.

Важлива роль у процесі становлення особистості майбутнього фахівця, громадянина України, свідомого представника національної ідеї відводиться виховній роботі. На сьогоднішній день в Кіровоградському інституті вона здійснюється за такими напрямами:

  • організаційна та інформаційна;
  • національно-патріотичне виховання;
  • культурно-естетичне виховання;
  • соціально-виховна робота;
  • спортивно-оздоровча робота.

З метою виявлення захоплень, інтересів та побажань студентів Інституту щорічно розробляється "Анкета першокурсника", за результатами якої у закладі створені  команди КВК, хореографічний, вокальний гуртки та команда з міні-футболу.

З метою соціальної профілактики, для студентів  проводяться   зустрічі з фахівцями    обласного    центру    профілактики    та    боротьби    зі    СНІДом,   зустрічі  з досвідченими лікарями міста, які читають цикл лекцій з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі (алкоголізм, наркоманія, тютюнопаління, правопорушення, тощо).

Особлива увага приділяється формуванню національної громадської свідомості, вихованню мовної, політичної та правової культури. У закладі склалися традиції відродження українського козацтва, в основі якого лежить козацький звичай, українська національна ідея, виховання студентів у дусі національного козацького лицарства. Саме тому в Інституті створено  Військово-козацький полк імені Св. Миколая, який разом із Бобринецьким, Олександрійським  та Світловодським полками входить до складу військово-козацької паланки

У жовтні місяці кожного року, відбувається  урочисте відзначення Дня Покрови  Пресвятої Богородиці (Дня Українського Козацтва) та Дня Збройних сил України. 

Одним  з основних напрямків виховної роботи Інституту є культурно-естетичне виховання. Щороку в   навчальному закладі організовуються  і проводяться різноманітні розважальні програми. Також, студенти Кіровоградського інституту МАУП беруть участь у заходах, що проводяться відділом сім`ї та молоді Кіровоградської міської ради,  та у заходах, які організовує  Всеукраїнський університет МАУП, таких як: «Панна Всеукраїнського університету», «Студентська красуня МАУП» та «Лицар МАУП». В цих конкурсах студенти неодноразово займали призові місця.

Краща команда закладу з інтелектуальних ігор "Лідер" постійно бере   участь у першостях міста та області, які організовує відділ сім`ї та молоді Кіровоградської міської ради та Молодіжна інтелектуальна ліга, де за результатами минулого навчального року була другою з гри «Що? Де? Коли?»,  а  на обласному чемпіонаті з «Брейн-рингу» зайняла ІІІ місце.

Команда інституту з міні-футболу постійно бере участь у змаганнях серед студентських команд міста.

© Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП)